Az írás gyógyító ereje Szerző: Admin

Az írás feszültségoldó, terápiás hatása közismert (jó példa erre a naplóírás). Ha nincs aki meghallgasson, vagy olyan érzéseink vannak, amit másoknak nem merünk elmondani, akkor jó megoldás lehet az írás…..és az online mentálhigiénés tanácsadás

„Az írás hozzájárul önmagunk jobb megértéséhez” (James W. Pennebaker)

Jót teszünk magunknak azzal, ha a legrejtettebb gondolatainkat és érzéseinket kiadjuk magunkból? Vajon megbetegszünk, ha ezt nem tesszük meg?

Pennebaker amerikai szociálpszichológus vizsgálataiban arra kérte a résztvevőket, hogy 15-20 percen keresztül írjanak valamilyen őket ért negatív életeseményről, traumáról, valamint az ezekkel kapcsolatos érzéseikről és gondolataikról. A rövid távú kellemetlen érzések (a leírt eseményekhez kapcsolódó negatív érzelmek ismételt átérzése) ellenére a résztvevők hosszú távon pozitív hatásokról számoltak be: boldogabbnak, elégedettebbnek, megkönnyebbültnek érezték magukat, továbbá kimutatható fiziológiai jelenségek is megfigyelhetőek voltak: például az immunfunkciók javulása, valamint kevesebb munkahelyi hiányzás és javuló tanulmányi eredmények.

Mi lehet az oka annak, hogy a problémák leírásával ilyen nagy változásokat lehet elérni?

A kutatások tapasztalatai szerint a kifejező írás során csökken a stressz mértéke, hiszen nem kell már arra mentális energiát fordítani, hogy gátoljuk, elnyomjuk magunkban a problémákhoz kapcsolódó negatív érzéseinket, gondolatainkat. Az írás többszöri ismétlése során folyamatosan foglalkozhatunk a problémákkal, szembenézhetünk a félelmeinkkel és a szorongásainkkal, kiírhatjuk magunkból az adott helyzethez kötődő érzelmeinket, mindezek által javulhatnak a megküzdési mechanizmusaink is, továbbá a problémához kapcsolódó szemléletmódunk változásokon mehet keresztül. Ezeken a folyamatokon keresztül megtörténik az emlékek átstrukturálása és újraértékelése. A kifejező írás a vizsgálatok alapján akkor működött a leghatékonyabban, ha a vizsgálati személyek a problémához kötődő érzéseiket és gondolataikat egyaránt leírták, tehát érzelmi és tudati szinten is megtörtént a megértés, az átszervezés és az újraértékelés.

Pennebaker szerint az írás gyógyító ereje két okra vezethető vissza. Az egyik a jelentéskeresés, ami az emberi elme alapvető sajátossága: egy-egy dolog megtörténésének okait szeretnénk megtudni, megérteni, hogy mi a célja, jelentése, jelentősége életünkre nézve. A másik jelenség a pszichés befejezettség érzése, ami a jelenségek magyarázataként értelmezhető. Amikor rájövünk, hogy mit mi okozott, illetve egy addig megmagyarázatlan jelenség oka nyilvánvalóvá válik számunkra, kielégülést érzünk.
Tehát az írás elősegíti az események, jelenségek és önmagunk jobb megértését is.

Az írás felszabadító és gyógyító ereje már akkor érzékelhető, ha a tényszerű eseményeken túl, érzelmi gátlásoktól, elfojtásoktól mentesen le tudjuk írni életünk problémahelyzeteit, hiszen ilyenkor a belső megélésünk egy rendező, tisztázó erő mentén külsővé válik, ami segíti az érzelmi feldolgozást. Az átélt érzelmek, események „elbeszélése” bármikor visszaolvasható, állapotunk változása nyomon követhető. Mindez megfigyelhető az online mentálhigiénés tanácsadás folyamatában is.

Felhasznált irodalom: Pennebaker, J. W. (2005): Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk. Az őszinte beszéd és írás gyógyító ereje. Háttér Kiadó, Budapest